www.mobarn.noVåre barnehager

Ledige barnehageplasser fra 15. desember 2019 !

Vi har ledige barnehageplasser for barnehageåret 2019-2020, med oppstart 15. desember 2019! Gå inn på mobarn.no eller averoy.kommune.no for å finne søknadskjema. Ønsker dere flere opplysninger ring styrer Sissel Kronborg på mob. 915 83 039 .

Orientering vedrørende avslutning av ansiennitet på andel i Mobarn

Informasjon til andelseiere i Mobarn SA: Etter styremøte i Mobarn 21.05.19 foreslår et enstemmig styre at ansiennitet på andeler skal opphøre fra 01.01.2020. I oktober var forslaget ute til høring i Mobarns 12 samarbeidsutvalg, som ga sin tilslutning til dette.