www.mobarn.noVåre barnehager

Ledige barnehageplasser fra desember 2019!

Vi har ledige barnehageplasser for barnehageåret 2019-2020, med oppstart 15. desember 2019! Gå inn på mobarn.no eller averoy.kommune.no for å finne søknadskjema. Ønsker dere flere opplysninger ring styrer Sissel Kronborg på mob. 915 83 039 .

Sertifisering som miljøfyrtårn

I løpet av 2017 har vi gjennom en intern prosess sertifisert oss til miljøfyrtårn, og på sommerfesten 14. juni fikk vi overrakt beviset fra ordfører Ingrid Ovidie Rangønes.