www.mobarn.noVåre barnehager

Husk å søke om barnehageplass for barnehageåret 2019/2020!

Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Fræna og Averøy. Søknadsfrist for Molde og Fræna er 15. februar, og for Averøy 1. mars!

Sertifisering som miljøfyrtårn

I løpet av 2017 har vi gjennom en intern prosess sertifisert oss til miljøfyrtårn, og på sommerfesten 14. juni fikk vi overrakt beviset fra ordfører Ingrid Ovidie Rangønes.