www.mobarn.noVåre barnehager

Sertifisering som miljøfyrtårn

I løpet av 2017 har vi gjennom en intern prosess sertifisert oss til miljøfyrtårn, og på sommerfesten 14. juni fikk vi overrakt beviset fra ordfører Ingrid Ovidie Rangønes.

Nyheter fra Mobarn

Felles nyheter som gjelder alle våre 12 barnehager